Manuals

Gabay para sa Midwife, Barangay Nutrition Scholar (BNS), at Barangay Health Worker (BHW) sa Pagbibigay ng Serbisyong Pangkalusugan at Pangnutrisyon, at Referral para sa mga Buntis at mga Bata

This manual intended to improve knowledge and skills of frontline service providers on anthropometric measurement/ assessment for pregnant women and under-2 children; delivery of maternal, newborn, child health and nutrition services; inter-sectoral referral in nutrition.

Scroll to top